Gyllensvan, Henrik A.

Ort: Gränna

Majoren Henrik Adolph Gyllensvan, 1781-1848, erhöll den 5 mars 1816 i kraft av 1723 års kungliga privilegier rätt att anlägga snus- och tobaksfabrik i Gränna.
Den förlades till hans fidiekommiss Västanå.

Han hette tidigare Rosenqvist av Åkershult. Fidiekommisset erhöll han av sin kusin som förverkat rättigheterna. Han tog namnet Gyllensvan efter sin kusin. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.