Brun, J. och Intressenter

Ort: Gränna

Johan Brun, Hakon Fogelgren och tobaksspinnaren Oluf Bållberg erhöll den 27 september 1726 privilegium att driva tobaksspinneri i Gränna. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.