Gnesta Cigarrfabriksbolag

Ort: Gnesta

Frans Leonard Lundberg Höglund, f. 14/5 1851 i Strängnäs, grundade i slutet av 1870-talet en mindre cigarrtillverkning i Gnesta. Sannolikt var den förlagd till hans hem vid Taborsberg E. I november 1877 flyttade han från Stockholm till Gnesta.
Han bosatte sig först i fastigheten nr. 35 Johansdal C för att 1878 flytta till Taborsberg E. Fastigheten Taborsberg E ägdes av Jonas Larsson som själv bodde i Taborsberg K. Verksamheten nedlades kring 1885 då Lundberg i oktober återvände till Stockholm och bosatte sig i Hedvig Eleonora församling.
Frans Lundberg hade sedan 12 års ålder arbetat som stripare och vickelmakare hos Hedberg & C:o i Stockholm.

I fastigheten Taborsberg E bodde även cigarrarbetaren Axel Leopold Ericsson, f. 23/3 1855 i Göteborg. Han inflyttade 1879 och flyttade ut efter ett år.

I grannfastigheten Taborsbergs D (Carlsborg) bodde cigarrarbetarna Leonard  Löf, f. 26/1 1855 i Gävle, och Fredrik Algot Alexis Westersson, f. 3/3 1850 i Linköping.

 

Personkoppling
Frans Leonard Lundberg

 

 

 

Taborsberg E hade även betäckningen 93. Fastigheten n:r 3 var verkstadsfastighet och möjligen säte för cigarrtillverknningen

Tvåvåningsfastigheten med fyra fönsterbågar var verkstadslokal.

 

 

Fastigheterna till vänster ovanför bussen är Taborsberg E (93)