Widman, M.P.

Ort: Jönköping

Magnus Peter Widman fick den 27 april 1837 privilegium på att driva snusfabrik i Jönköping. Innan det hade han drivit speceri- och kramhandel. Den ringa snustillverkningen upphörde 1852.