Neostadius, Johan

Ort: Gränna

Rådmannen Johan Neostadius fick den 11 december 1725 resolution att driva tobaksspinneri i Gränna.
Redan året innan hade han erhållit tillstånd att odla tobak.
Som medintressent hade han landskamreraren Anders Almqvist (1695-1775).

År 1729 anhöll de båda kompanjonerna att få begagna den så kallade ”Kongliga Trädgården” till tobaksplantage. Borgmästaren Anders Bergstedt protesterade mot detta då han hade samma område som betesmark för sina kor och hästar.
Anders Bergstedt disponerade en fjärdedel av trädgården som delvis var en del av hans naturalön.
Borgmästaränkan Birgitta Runnqvist stödde protesten.
Kommerskollegium resolverade att intressenterna skulle betala Bergstedt årsarvode för trädgården.

Neostadius och Almqvist hade under en längre tid studerat tobaksodling i Holland och var bland de första i Sverige att bedriva tobaksodling.

År 1731 utgav de en handbok i tobaksodling under titels, ” En rätt rychtader Swänsk tobaksplanta eller Utförlig underrättelse om tobaks-planteringen, fram-gifwen af intressenterne uti den allraförsta, wid Grenna stad anlagda och privilegierade tobaks-plantagen”. Denna handbok var en av de första på svenska.

Företaget övertogs den 11 december 1738 av Almqvist ensam och den 2 maj 1763 övergick det till borgmästaren Svante Bremer (1717-1773). Svante Bremer var gift med Sara Molin och de hade sonen Peter Henrik född i juni 1761.

År 1778 är innehavaren av företaget borgmästaren och lagmannen Johan Fredrik L´Orange(1738-1803) som även ingått äktenskap med Svante Bremers änka, Sara Molin.

I fabriksberättelsen från 1785 meddelas att ”tillverkningen ej avtagit i brist på förslag och rudimaterier, utan i anseende till tobaksplanteringen på landet och därför att allmänheten mest nyttjar opreparerade tobaksblader”.
Av dessa orsaker gick fabrikationen för varje år allt mera tillbaka och företaget nedlades 1796.