Groschinsky, Schebel

Schebel Kivelowitz Groschinsky föddes i Vasiliski i Ryssland (nuv. Vitryssland) den 24/12 1861 under efternamnet Grodskinsky. Han flyttade till Grodno i Vitryssland som var centrum för tobakshanteringen i landet och arbetade som tobaksarbetare. Där gjorde han och kusinen, Chaje Zippe Bjale, upp om framtida äktenskap.

Vid den tid Schebel utvandrade från Ryssland (Vitryssland) utvandrade många av judisk börd på grund av ökad antisemitism under tsarerna Alexander III och Nikolas II.
I Sverige hade man från 1873 börjat tillåta judar att bosätta sig även i andra städer än Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona.
I början av 1880-talet flyttade Schebel till Oskarshamn (något år senare kom bruden och hennes mor efter) där han anlade Sveriges första renodlade cigarettfabrik 1883. Då han ännu inte var svensk medborgare och därmed inte fick driva sådan verksamhet ombildades företaget till Tobaksfabriks AB Virginia, där Oskarshamns-Tidningens redaktör Mauritz Linder blev direktör och Schebel blev verkmästare.
I Oskarshamn deltog han i stadens blåsorkester och han anmälde sig också till den frivilliga brandkåren och hemvärnet. Familjen bosatte sig först fastigheten 322  (Lilla Köpmangatan) för att 1886 flytta till fastigheten n:r 131 vid Södra Långgatan. I kyrkböckerna skrivs han både som bokbindare och cigarettverkmästare.
År 1889 inträdde familjen i den nybildade Oskarshamns mosaiska församling.

Den 30/10 1890 flyttade familjen till Stockholm.

Förutom Schebel bestod familjen av:
Hustrun Zippe, f. 14/2 1862 I Grodno, Ryssland (Vitryssland) Även kallad Clara Cecilia. d. 23/7 1924 boende på Upplandsgatan 58.
Clas, f. 22/5 1885 i Oskarshamn, d. 18/8 1966 i Kungsholmens församling. Boende på Kungsholms kyrkoplan 6 .
Natan, f. 14/9 1886 i Oskarshamn
Henny, f. 17/10 1887 i Oskarshamn, d. 14/6 1900 på Skytteholm på Ekerö. Hon avled i peritonit (bukhinneinflammation). Hon begravdes dagen därpå i Mosaiska församlingen i Stockholm under förrättning av föreståndaren J. Lubin.
Debora, f. 6/8 1889 i Oskarshamn, d. 7/9 1981 på Judiska sjukhemmet, Lödösevägen 9 i Johanneshov. Debora var gift med  Boris Gyllenbögel.  Skild 12/8 1942.
Georg, f. 5/2 1892 i Stockholm, d. 8/1 1977 i Oscars församling. Änkeman 14/1 1973
David, f. 4/1 1894 i Katarina församling, d. 29/5 1960 boende på Odengatan 81  i Stockholm, ogift
Ester, f. 30/5 1896 i Katarina församling, d. 18/6 1989 på Judiska sjukhemmet, Lödösevägen 9  i Johanneshov, ogift
Eleonora, f. 14/5 1899 i Katarina församling, d. 20/3 2003 på Judiska sjukhemmet, Lödösevägen 9 i Johanneshov. Ogift
Josef Markus, f. 12/11 1900 i Katarina församling, d. 1/1 1978 boende på Holländargatan 31.

I kyrkböckerna noteras de som ej döpta, mosaiska trosbekännare.

Den 19/1 1901 blev han svensk medborgare och avlade tro- och huldhetsed den 31/1 1901.

Han startade runt 1890 en mindre cigarettfabrikation vid Bondegatan 8 i Stockholm vilken övertogs 1894 av W:m Hellgren & Co, där Groschinsky blev cigarrettmästare.
Från 1894 tycks familjen bott vid Bondegatan 8 (kv. Bonden Större)
Familjen bodde 1897-1900 på Blekingegatan 3(omnumrerat 34) (kv. Kvadraten 1).
Den 11/2 1901 avflyttar familjen till Bränningen utanför Södertälje för att Schebel skall bli disponent vid den nyanlagda Ryska Cigarrettfabriken i Bränninge Gjuteri för att sedan bli mästare vid Cigarrettfabriken Stambul i Stockholm och familjen flyttar då till Hantverkargatan 31 B på Kungsholmen.

Han kvarstannade på Stambul till 1904 varefter han startade en egen mindre hemtillverkning av cigarretter.

1905 var hans adress Frejgatan 46, telefon 150 37 och titulerades disponent

Den 28 juni 1906 dömdes Schebel och Chaje till boskillnad.

1911 bodde han på Drottningholmsvägen 12 A i Stockholm och titulerades direktör.
1914 bodde han i Näsby, Enebyberg där han bedrev cigarettfabrikation. Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

1916 bodde han i kvarteret Grane 48, Ekebyvägen, Danderyd.

En period 1917 – 1918 bodde familjen på Parkgatan 2 i Midsommarkransen. (Kv. Silverpoppeln, fastigheten Tellusborg 281)

Han blev änkeman 23/7 1924 då Chaje avled i stroke. Boupptecningen från  Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:971 (1924) Bild: 11620 Sida: 1837 visar tillgångar på 765 kronor och  skulder på 1 915 kronor delat på 315 kronor i begravningskostander och 1 600 kronor till Clas Groschinsky för vård av den avlidna.

Arvingar var:

Clas Groschinsky, boende i Stocksund
dottern Debora Groschinsky
sonen sjökaptenen Georg Groschinsky
sonen skådespelaren David Groschinsky
dottern Ester Groschinsky
dottern Eleonora Groschinsky
och sonen journalisten Josef Marcus Groschinsky

 

Efter det flyttade han den 27/10 till Engelbrekts församling för att den 6/12 1928 flytta vidare till Vallingatan 20-22 i Adolf Fredriks församling.
Den 28/10 1930 flyttar han till Bjurholmsplan i Katarina församling och den 1/11 1932 bosätter han sig vid Borgmästargatan 19, 5 tr i Högalids församling.
Den 2/11 1933 lämnar han Högalid för att flytta in på Ploggatan 4 i Sofia församling och den 9/11 1938 flyttar han till Linnégatan 7 på Östermalm som blir hans sista bostad. Linnégatan 7 är vid den tiden Östermalms sjukhem.

Schebel avled 3/7 1939 i Södertälje i kronisk njurinflammation och bodde då på Linnégatan 7 i Stockholm.

 

Trots att Schebel Groschinsky arbetat hårt och länge inom tobaksindustrin avled han utan några tillgångar. Bouppteckningen gjordes den 20 december 1939.
(BoU  Stockholms rådhusrätt, bouppteckningsavd (A, AB) E1:247 (1940) Bild: 3240 Sida: 75  ):

”År 1939 den 20 december förrättades laga bouppteckning efter fabrikören Schebel Kivelowitz Groschinsky, som, född den 24 november 1861, avled i Södertälje den 3 juli 1939, därvid såsom stärbhusdelägare efterlämnade:

sonen         Clas Groschinsky, Kungsholms kyrkoplan 6,
dottern      Debora Vera Gyllenbögel,   Ulrikagatan 13
sönerna:    Georg Groschinsky, Banérgatan 50,
David Groschinsky, Ulrikagatan 13,
döttrarna: Ester Groschinsky, Ulrikagatan 13
Eleonora Groschinsky, Ulrikagatan 13
sonen         Josef Marcus Groschinsky,  John Bergs plan 6,
samtliga myndiga.

Vid förrättningen voro sonen Clas Groschinsky och dottern Ester Groschinsky närvarande.
Sonen Clas Groschinsky uppgav, att enda kvarlåtenskapen utgjordes av den avlidnes gångkläder, värderade till kr. 60:–, som bortskänkts till välgörande ändamål ävensom att han bestridit begravningskostnaderna som uppgått till omkring  800;– kronor.      Några kända skulder fanns ej att anteckna.

Att allt är riktigt uppgivet och ej något med vilje eller vetskap dolts eller utelämnats ävensom stämpelpliktig gåva icke förekommit, betyga

            Stockholm den 20 december 1939.

      Clas Groschinsky       

Ester Groschinsky

Att allt som uppgivits blivit rätteligen antecknat, betyga

Stockholm som ovan

(två tjänstemannasignaturer, en oläslig samt J. Nilsson)

Förestående bouppteckning godkännes:

Georg Groschinsky
Dawid Groschinsky
Debora  Vera  Gyllenbögel
Eleonora Groschinsky
Josef Groschinsky”

 

Barnen:

Clas Groschinsky, f. 1885 i Oskarshamn, d. 1966 i Stockholm. Efter avslutade studier flyttade Clas 1902 till Bränninge.

 

Sonen Clas arbetade först hos fadern men startade på 30-talet en framgångsrik byggnadsfirma och lät bygga ett stort antal hyreshus i Stockholm varav flera på Kungsklippan där han bosatte sig i en mycket stor våning högst upp i huset. Han instiftade sedermera Clas Groschinskys minnesfond som än idag utdelar pengar för medicinsk forskning, social forskning och socialt utvecklingsarbete.

Med hänvisning till det senare ändamålet har jag vid flera tillfällen erhållit fondmedel för utvecklandet av arbetsformer med psykiskt sjuka patienter.

Clas Groschinsky i sin lägenhet på Kungsklippan

 

Nathan var verkmästare vid cigarettfabriken i Bränninge. Blir sedermera handlanden men överföres 1909 till bilagan för lösa personer i församlingsboken. Oklart om han avlidit, utvandrat eller bara försvunnit. Han finns heller inte nämnd i bouppteckningarna efter moder eller fadern.

Henny avlider i 13 års ålder av bukhinneinflammation

Debora blir aktris och får den 4/1 1915 den oäkta dottern Kerstin Henny som föds på Pro Patria vid nuv. Sveavägen. Dottern lämnas bort i mars 1916 till hästskötaren Alfred Nilander och hans hustru Augusta boende på Bondegatan 17, Södermalm.
Dottern Kerstin Henny gifter sig  den 29/1 1971 med Carl Gustaf Flander och de bosätter sig på Strandvägen 59. Kerstin Henny arbetar som kansliskrivare. Hon avlider den 15/7 2016. Det är oklart vilken kontakt hon haft med primärfamiljen Groschinsky.
Debora gifter sig med den finske översten och diplomaten Carl Volter Boris  Gyllenbögel. De skiljer sig 1942 och Debora flyttar hem till Sverige.

Georg  blir sjökapten

David blir skådespelare

Ester blir korrespondent

Eleonora blir kontorist

Josef Marcus blir journalist

 

Parkgatan 2 i Midsommarkransen

 

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o
Cigarrettfabriken Stambul (Stockholm)
Tobaksfabriksaktiebolaget Virgina
Ryska Cigarrettfabriken

 

Källor:

Församlingsböcker från Oskarshamns mosaisk församling, Katarina församling, Maria församling, Engelbrekts församling, Oskars församling, Hedvig Eleonora församling, Adolf Fredriks församling, Gustav Vasa, församling, Kungsholmens församling, Danderyds församling samt Tveta församling.

Hantverkare och fabriker inom svensk tobakshantering 1686 – 1915   Erik Angelin   1950

Oskarshamn under 150 år   Hembygdsföreningen Oskarshamn – Döderhult    2006

Oskarhamns Mosaiska Församling   1888 –  1938         Paula Hersson-Ringskog   1995

 

 

 

Schebel på bakgården på W:m Hellgren & Co.