Groschinsky, Schebel

Schebel Kivelowitz Groschinsky föddes i Vasiliski i Ryssland (nuv. Vitryssland) den 24/12 1861 under efternamnet Grodskinsky. Han flyttade till Grodno i Vitryssland som var centrum för tobakshanteringen i landet och arbetade som tobaksarbetare. Där gjorde han och
kusinen, Chaje Zippe Bjale, upp om framtida äktenskap.

Vid den tid Schebel utvandrade från Ryssland (Vitryssland) utvandrade många av judisk börd på grund av ökad antisemitism under tsarerna Alexander III och Nikolas II.
I Sverige hade man från 1873 börjat tillåta judar att bosätta sig även i andra städer än Stockholm, Göteborg, Norrköping och Karlskrona.
I början av 1880-talet flyttade Schebel till Oskarshamn (något år senare kom bruden och hennes mor efter) där han anlade Sveriges första renodlade cigarettfabrik 1883. Då han ännu inte var svensk medborgare och därmed inte fick driva sådan verksamhet ombildades företaget till Tobaksfabriks AB Virginia, där Oskarshamns-Tidningens redaktör Mauritz Linder blev direktör och Schebel blev verkmästare.
I Oskarshamn deltog han i stadens blåsorkester och han anmälde sig också till den frivilliga brandkåren och hemvärnet. Familjen bosatte sig först fastigheten 322 för att 1886 flytta till fastigheten n:r 131 vid Södra Långgatan. I kyrkböckerna skrivs han både som bokbindare och cigarettwerkmästare.
År 1889 inträdde familjen i den nybildade Oskarshamns mosaiska församling.

Den 30/10 1890 flyttade familjen till Stockholm.

Förutom Schebel bestod familjen av:
Hustrun Zippe, f. 14/2 1862 I Grodno, Ryssland (Vitryssland)Även kallad Clara Cecilia.
Clas, f. 22/5 1885 i Oskarshamn, d. 18/8 1966 i Kungsholmens församling.
Natan, f. 14/9 1886 i Oskarshamn
Heny, f. 17/10 1887 i Oskarshamn, d. 14/6 1900 på Skytteholm på Ekerö. Han avled i peritonit(bukhinneinflammation). Han begravdes dagen därpå i Mosaiska församlingen i Stockholm under förrättning av föreståndaren J. Lubin.
Debora, f. 6/8 1889 i Oskarshamn
Georg, f. 5/2 1892 i Stockholm, d. 8/1 1977 i Oscars församling. Änkeman 14/1 1973
David, f. 4/1 1894 i Katarina församling,
d. 29/5 1960 i Stockholm, ogift
Ester, f. 30/5 1896 i Katarina församling,
d. 18/6 1989 i Johanneshov, ogift
Eleonora, f. 14/5 1899 i Katarina församling,
d. 20/3 2003 i Johanneshov
Josef Markus, f. 12/11 1900 i Katarina församling

I kyrkböckerna noteras de som ej döpta, mosaiska trosbekännare.

Den 19/1 1901 blev han svensk medborgare och avlade tro- och huldhetsed den 31/1 1901.

Han startade runt 1890 en mindre cigarettfabrikation vid Bondegatan 8 i Stockholm vilken övertogs 1894 av W:m Hellgren & Co, där Groschinsky blev cigarrettmästare.
Från 1894 tycks familjen bott vid Bondegatan 8 (kv. Bonden Större)
Familjen bodde 1897-1900 på Blekingegatan 3(omnumrerat 34) (kv. Kvadraten 1).
Den 11/2 1901 avflyttar familjen till Bränningen utanför Södertälje för att Schebel skall bli disponent vid den nyanlagda Ryska Cigarrettfabriken i Bränninge Gjuteri för att sedan bli mästare vid Cigarrettfabriken Stambul i Stockholm och familjen flyttar då till Hantverkargatan 31 B på Kungsholmen.

Han kvarstannade på Stambul till 1904 varefter han startade en egen mindre hemtillverkning av cigarretter.

1905 var hans adress Frejgatan 46, telefon 150 37 och titulerades disponent

1911 bodde han på Drottningholmsvägen 12 A i Stockholm och titulerades direktör.
1914 bodde han i Näsby, Enebyberg där han bedrev cigarettfabrikation. Rörelsen inlöstes 1915 av Svenska Tobaksmonopolet.

1916 bodde han i kvarteret Grane 48, Ekebyvägen, Danderyd.
Han blev änkeman 23/7 1924.
Efter det flyttade han den 27/10 till Engelbrekts församling för att den 6/12 1928 flytta vidare till Vallingatan 20-22 i Adolf Fredriks församling.
Den 28/10 1930 flyttar han till Bjurholmsplan i Katarina församling och den 1/11 1932 bosätter han sig vid Borgmästargatan 19, 5 tr i Högalids församling.
Den 2/11 1933 lämnar han Högalid för att flytta in på Ploggatan 4 i Sofia församling ovh den 5/11 1938 flyttar han till Linnégatn 7 på Östermalm som blir hans sista bostad.

Schebel avled 3/7 1939 i Södertälje i kronisk njurinflammation och bodde då på Linnégatan 7 i Stockholm.

Schebel var far till Clas Groschinsky, f. 1885 i Oskarshamn, d. 1966 i Stockholm.
Efter avslutade studier flyttade Clas 1902 till Bränninge.

Sonen Clas arbetade först hos fadern men startade på 30-talet en framgångsrik byggnadsfirma och han instiftade sedermera Clas Groschinskys minnesfond som än idag utdelar pengar för medicinsk forskning, social forskning och socialt utvecklingsarbete.

Med hänvisning till det senare ändamålet har jag vid flera tillfällen erhållit fondmedel för utvecklandet av arbetsformer med psykiskt sjuka patienter.

Fabrikskopplingar
Hellgren, W:m & C:o
Cigarrettfabriken Stambul (Stockholm)
Tobaksfabriksaktiebolaget Virgina
Ryska Cigarrettfabriken

 

 

 

Vid W:m Hellgren & Co.