Gradman, Johan

Johan Andersson Gradman föddes i Romelanda, Bohuslän, 1772 som son till kyrkohedern Anders Gradman (1731-1786) och dennes hustru Maria Elisabeth Hilfeling (1759-1831).

1787 flyttar han från Romelanda till Göteborg som ung kadett.
1791-92 är han jungman på ”Gustav III” på en resa till Kanton.
Han avancerar till kofferikapten vid Ostindiska kompaniet och blir även handlande.

Den 9/11 1806 gifter han sig i Göteborg med Johanna Elisabet Minten, f. 8/8 1783 i Göteborg.(dotter till Johan Minten och Sara Maria von Öltken)
År 1807 köper han egendomen Gubbero vid Redbergslid utanför Göteborg. Fastigheten uppfördes kring 1750 av Magnus Lagergren vid Ostindiska kompaniet.

År 1810 är de bosatta i 9 roten 17 den 26 oktober samma år ellhåller han burskap.
1815 startar han en tobaksfabrik på Gubbero.
Den 3/5 1817 föds deras dotter Jenny Gradman, gift Berg, och hon bosätter sig i Ekudden, Tollered, Skallsjö, nära Lerum där de driver Nääs bomullsspinneri.
Hon avlider 29/3 1889.

Kring 1818 förliser 3 av Johan Gradmans fartyg i en storm och 1819 gör han konkurs.
Hustrun övertar rörelse som 1822 överlåts på P.C. Rettig från Gävle.

Johan Gradman får slaganfall och återhämtar sig aldrig ordentligt. Han avlider den 1/11 1826 i Göteborgs domkyrkoförsamling.

Fabrikskopplingar
Gradman, J.A.