Gornitzka, Henrik

Henrik Gornitzka föddes i Kongsvinger i Norge den 20/4 1869. Han avlade avgångsexamen vid Fredrikshalds höjere allmenskole år 1885.
1885 anställdes han som bokhållare vid J.L. Tiedemanns filialfabrik i Charlottenberg.

1890 hade han bosatt sig i Charlottenberg och var då kontorsbiträde tillsammans med sin bror  Albert vid Tiedemanns tobaksfabrik.
De var då inneboende hos disponenten vid fabriken, sedan 1883, Adolf Emil Olsen, f. 1852.

Den 31/5 1896 gifter han sig med Maria Jonsson, f.1873 i Karlstad.
Samma år blir han svensk undersåte.
1899 tillträdde Henrik Gornitzka som disponent vid J.L. Tiedemanns fabrik i Charlottenberg.

9/11 1912 inflyttar familjen från Eda till Scheelegatan 20 (kv. Härolden 15) på Kungsholmen. Han titulerades då disponent.
Den 18/12 1912 flyttar tjänarinnan Matilda Eriksson, f. 22/12 1883 i Arvika, in hos familjen och den 3/4 1913 återflyttar hon till födelsestaden.
1912 anställdes han av AB Svenska Förenade Tobaksfabriker med placering i Stockholm.

Den 23/9 1913 flyttar familjen från Kungsholmen till Vattravägen 11 i Uttran i den fastighet som byggdes av Fellin 1909 (?), rikstelefon Tumba 181. Senare kallad Villa Furubo (Uttran No. 4).

Vid Tobaksmonopolets bildande 1915 blir han inspektör för tobakskontoren samt chef för dess handelsavdelning och har sitt kontor i Tobaksmonopolets lokaler vid Norrmalmstorg 16, 2 tr.
Den 22/11 1916 flyttar familjen till Matteus församling.

1919 bodde han vid Frejgatan 32 5 tr.
Rikstelefon 805 91.
1928 bodde han i Äppelviken, Klöfvervägen 1, telefon Äppelviken 64.

1931 blev han disponent för Svenska Tobaksmonopolets fabrik i Arvika.

Familjen bestod av:

hustrun Beda Maria Teresia Jonsson, f. 11/3 1873 i Karlstad.
dottern Ingrid Maria Margareta, f. 19/4 1901 i Eda, Värmland
dottern Maria Gudrun Helena, f. 12/7 1908 i Eda, Värmland

Han avled i sitt hem i Arvika 1932 och är begravd på Eda kyrkogård (kv. 4, n:r 85)
Hustrun avlider den 1/9 1939 och är begravd i samma grav som maken.

Fabrikskopplingar
Tiedemanns, J.L. Tobaksfabrik
Svenska Tobaksmonopolet

 

 

 

Gornitzkas fastighet i Uttran. Som den såg ut i början av 2000-talet

 

 

Fastigheten Furubo på 1930-talet