Grönlund, Carl August

Carl August Grönlund föddes i Maria församling den 24/1 1851 som son till stilgjutaren Fredrik Grönlund och dennes hustru Lovisa.

1868 bodde han med föräldrar och syskon vid Hornsgatan 59 (kv. Mullvaden 2dra). Han arbetade då som cigarrarbetare hos Anton Herlitz på dennes fabrik vid Högbergsgatan 21. Den verksamheten lades ned kring 1869.

Carl August bodde som ogift cigarrmakare på Yttersta Tvärgatan 13 (kv, Uven större 13, nuv. Ringvägen) år 1878. Samma år, den
25/8 1878, ingick han äktenskap med Helena Sofia Nilsson Östergren, f. i Högby, Öland, 5/8 1853, d. 11/3 1917 i Stockholm.
Helena hade då dottern Ofelia Sofia, f. 4/9 1876, d. 11/6 1881. Ofelia Sofia var då fosterbarn till Helenas mor, Brita Lisa Nilsson. Då Carl August och Helena gifter sig ändras barnets status från oäkta till äkta.
Familjen flyttar till Gamla Prästgårdsgatan 27 (kv. Bergsgruvan Större 16)och 1879 flyttar de vidare till Stora Skinnarviksgatan 25 (Kv. Wiggen 5).

De flyttar 19/4 1880 till Götgatan 57 (kv. Höken 13) och dottern Ofelia avlider den 11/6 1881 kl 03.45 em på Maria sjukhus i scharlakansfeber. Dödsbeviset undertecknas av underläkare Byström.

Den 21/10 1882 flyttar familjen till Brännkyrkagatan 70 B (kv. Haren Mindre 10)
Under 1887 bor de på Swedenborgsgatan 11 (kv. Marsvinet 4) innan de flyttar vidare till Kungsholmen.

Den 18/10 1887 flyttar familjen till Kungsholmen. De bor då i den fastighet som ägs av Otto Dubois snusfabrik, Kungsholmsgatan 34.

Den 8/2 1888 flyttar Carl August till Sundsvall och den 1/6 samma år flyttar fru och barn efter.
I Sundsvall är Carl August engagerad i Sundsvalls Cigarr- & Tobaksfabrik.

Den 20/5 1897 flyttar familjen från Sundsvall till Stockholm, Lundagatan 27 (kv. Bjelken 11). Årshyra år 1901 var 270 kr.
Lägenheten var på ett rum och kök.

De hade barnen:

Elsa Anna Lovisa, f. 10/11 1878, d. 25/5 1881

Carl Birger, f. 22/8 1880 (Katarina) i Stockholm, d. 1946

Edit Helena, f. 30/7 1882, d. 6/3 1883

Artur Gustaf Adolf, f. 3/3 1884(Maria) i Stockholm

August Bertil, f. 28/11 1885 (Maria), d. 16/4 1886

Gurli Cecilia Margareta, f. 29/8 1887(Maria)

Uno Richard, f. 30/12 1891 i Sundsvall, d. 2/10 1935 i Stockholm

Josef Ulrik, f. 4/7 1893 i Sundsvall, d. 25/10 1918 i Stockholm

Sonen Birger kom att fortsätta i faderns fotspår inom tobaksbranschen.

Carl August Grönlund avled den 4/8 1904
Helena avled den 11/3 1917

Fabrikskopplingar
Sundsvalls Cigarr- & Tobaksfabriksaktiebolag
Carlström, Wilh. Cigarrfabrik
Cigarrfabriken Miranda
Dubois & Co

Herlitz, A

 

Carl August Grönlund (1851 – 1904) även kallad vackre August,