Grönlund, Birger

Carl Birger Grönlund föddes den 22/8 1889 i Katarina församling som son till cigarrmakaren Carl August Grönlund och dennes hustru Helena Sofia Östergren Nilsson.

Fadern arbetade många åt inom tobakshanteringen och Birger kom också att göra så.
Han började folkskolan 1887.

Han arbetade som lärling vid faderns tobaksfabrik i Sundsvall 1894-20/6 1897 då han flyttade till Stockholm, Lundagatan 27 (kv. Bjelken 11).

Han gifte sig med Anna Wilhelmina Johansson, f. 27/4 1877 i Kloster vid Eskilstuna.
De får barnen:
Anna Lisa, f. 12/2 1903,d. 11/10 1918
Elsa Helena, f. 20/10 1908,d. 11/3 1992

Den 23/6 1897 – 12/10 1898 arbetade han som cigarrmakare vid Bergman & Göslings fabrik i Stockholm.
12/10 1898 – 7/10 1905 var han cigarrmakare hos Gustaf Nordström & Co.
20/10 1905 – 2/1 1912 var han verkmästare vid Renard & Elbes fabrik i Stockholm,.
Familjen flyttade 1911 in i fabrikens bostäder vid Nytorgsgatan 17.
Renard & Elbe uppgick 1912 i Förenade Svenska Tobaksfabriker och Birger blev då verkmästare där fram till 31/5 1915 då företaget inlöstes av Svenska Tobaksmonopolet.

Den 27/9 1913 flyttade familjen till Annedal i Göteborg på grund av uppdrag inom Förenade Svenska Tobaksfabriker och då Tobaksmonopolet bildades tillträdde Birger en tjänst som verkmästare vid Svenska Tobaksmonopolets cigarrfabrik i Göteborg.

Under 1917 återvänder familjen till Stockholm och bosätter sig vid Kocksgatan 41 (kv. Båtsmannen Mindre 9) och Birger tillträder en tjänst vid Tobaksmonopolets cigarrfabrik i Stockholm.
Han förblir anställd där fram till sin pensionering 1945.

1841 hade han erhållit Pro Patrias lilla guldmedalj.

Han avlider den 16/6 1946 och är då boende på Krukmakargatan 50.
Hans hustru avlider den 25/2 1963.

De är begravda på Sandsborgskyrkogården, avd 1, kv 9,n:r 21.
I samma grav vilar även Birgers syskon Josef Ulrik, Rikard Uno och döttrarna Anna Lisa och Helena.

Fabrikskopplingar
Nordström, Gustaf & Co
Bergman & Gösling
STM, Stockholm
Renard & Elbe
Förenade Svenska Tobaksfabriker