Grönlund, Gustaf

Gustaf Daniel Grönlund föddes 16/4 1821 och var gift med Christina, f. 15/11 1815.
År 1845 bodde de i kv. Vildsvinet 14, Grevgatan 31(nuv.37).

I hushållet fanns lärlingen Karl Nilsson, f. 24/5 1828

År 1860 bor han och hustrun i kvarteret Bergsman mindre vid Norrtullsgatan 8 där Gustaf ”idkar 1:a klassens mångleri No. 1405 förenad med Tobakshandel och Nålstolskram”

År 1863 bor familjen kvar och Gustaf fortsätter sin verksamhet och benämns skrivare.

1865 bor familjen kvar och har en årlig hyra på 200 kr.

Fabrikskopplingar
Grönlund, Gustaf D.