Gröning, Johan A:sson

Ort: Frykerud (Värmlands län)

Johan Andersson Gröning, f. 1773, var gästgivare. Han erhöll den 22 november 1838 privilegium att driva snus- och tobaksfabrik i Frykerud.

Tillverkningen skulle bedrivas vid hemmanet Prestbol i Frykeruds socken. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.