Ryding, J.S. & C:o

Ort: Flistad (Östergötlands län)

Firman J.S. Ryding och C:o, som drev klädesfabrik i Råby, Ljungs socken i Östergötland, fick den 5 april 1837 privilegium på en snusfabrik i Flistad.

Innehavare av firman var A.B. Nyström, J.A. Nyström, A. Lagergren samt löjtnanten och kanalchefen för Bergs slussar Johannes Kraft, 1786-1861, den senare förmyndare för avlidne ”löjtnant-mekanikus” Jonas Svante Rydings barn.
Det synes, som om rörelsen, som var av obetydlig omfattning, i början av 1840-talet skulle övertagits av A. Wiberg, som nedlades efter några år.