Petersson, Peter

Ort: Laholm

Rådmannen och sedermera assesorn Peter Petersson, f. i Holstein 1702 och död 1776, beviljades den 15 november 1736 och den 31 oktober 1739 privilegier på att spinna tobak i Laholm.

Han hade tidigare varit verksam som tobaksspinnare i Halmstad. Efter hans död 1776 ärvde systersonen, hovrådet Hans Agardh, 1740-1788, manufakturen samt den stora förmögenheten.

Av tacksamhet antog han morbroderns efternamn. Hans Agardh Petersson hade tidigare ägt en tobaksfabrik i Hälsingborg (se Agardh, Hälsingborg).
Efter Hans Agardh Peterssons död 1788 övertogs rörelsen av änkan Bothilda Christina Pripp, d. 1803, och hon drev den tills den upphörde cirka 1796.