Granell, F

Ort: Jönköping

Frans Granell fick den 2 april 1800 tillstånd av hallrätten att tillverka snus.
Den obetydliga tillverkningen upphörde 1810.