Franck, Johan J.

Ort: Jönköping

Handelsbokhållaren Johan Jacob Franck erhöll den 5 februari 1836 tillstånd av hallrätten att driva snusfabrik i Jönköping.
Företaget nedlades 1849 och tillverkade 1840 11.542 kg. snus.