Gylling, Lorens P.

Ort: Jönköping

 

Lorens Peter Gylling erhöll den 23 januari 1804 tillstånd att tillverka snus. Han var sannolikt son till Bengt Gylling och övertog troligen faderns andel i det privilegium som drevs i intressegemenskap med Niclas Bergman.