Gewalt, Christian

Ort: Göteborg

Vågmästaren Christian Gewalt ägde ett såpsjuderi i Göteborg. Han erhöll den 26 juli 1810 tillstånd från hallrätten att tillverka snus och kardustobak. Den ringa rörelsen nedlades den 31 december 1812. Christian Gewalt blev sedan fabriksmästare vid Cederbergs snusfabrik i Mariestad.