Gierhan, Johan H.

Ort: Göteborg

Slaktmästaren Johan Hindric Gierhan beviljades en 7 november 1780 hallrättens tillstånd att tillverka snus och kardustobak. Några tillverkningsuppgifter har inte påträffats.