Gernandt, Philip

Ort: Kalmar

Privilegium på en snusfabrik tilldelades den 9 juni 1814 Philip Gernandt (1764- c:a 1846). År 1826 sökte Gernandt tillstånd att överflytta fabriken till Göteborg men återtog samma år ansökningen, då han erhållit nödvändigt förlagskapital i staden.

Genom transportprivilegium den 17 juni 1830 överläts företaget till sonen Christian Laurentius (1803-1845).
Rörelsen, som drevs i blygsam skala, gick 1835 i konkurs och Christian Gernandt avflyttade till Stockholm.

Han son var den kände bokförläggaren Kristian Emanuel Gernandt (1831-1906), utgivare av bland annat Nordisk Familjebok och huvudförläggare till den år 1889 grundade Stockholms-Tidningen.

Personkoppling
Christian Laurentius Gernandt