Harmsen, Christian Fr. (Kalmar)

Ort: Kalmar

Den före detta fabriksmästaren i Äldre Tobaksfabrikerna i Karlskrona, Johan Wilhelm Kramer (1759-1814) var gift med Anna Sophia Johanna Rettig (1779-1864).

Den 25 september 1811 erhöll Kramer tillstånd att driva snus- och kardusfabrik i Kalmar.
Efter Kramers död 1814 övertog änkan rörelsen som hon drev ”med tillhjälp av dess tvenne små minderåriga döttrar och en dagskarl”. Döttrarna var födda 1804 och 1805.

År 1817 gifte hon sig med Christian Friedrich Harmsen (1772-1848) som även han tidigare varit verksam vid Äldre Tobaksfabrikerna i Karlskrona.
Tobaksrörelsen i Kalmar nedlades 1826.

Christian Harmsen ägde gården n:r 27 i södra kvarteret i Kalmar gjorde konkurs 1845.
År 1846 erhöll han privilegium att anlägga tobaksfabrik men privilegiet utnyttjades aldrig.

Personkoppling
Anna Sophia Johanna Rettig