Forsells Cigarr- och Tobaksfabrik

Ort: Göteborg

Förutvarande disponenten Anton Isidor Forsell från Göteborgs Cigarr- och Tobaksfabrik startade 1895 firman A.I. Forsells Cigarr- och Tobaksfabriks AB. Aktiekapitalet var 50.000 kr och bolagsordningen antogs den 31 december 1895.
Anton Forsell blev verkställande direktör och i styrelsen ingick även vågmästaren Gustaf Emil Falck och vice häradshövdingen Jospeh Harald Josephson.

Fabriken låg vid Lazarettsgatan 3 (numera riven) och kontor i det 1902 byggda Kungsgatan 6 B. (45 kv. Hästbacken 3).
Företaget beslutades avvecklas 1908 och den 1 november 1909 trädde likvidationen ikraft.
Tobaksrecepten övertogs av Oscar Almborg som 1902-1904 varit resanden vid den Forsellska tobaksfabriken. Han startade en egen fabrik, Industria, i Norrköping.

Produkter
After Dinner
Brazil
Florette
Göta Lejon
Stormen
Strandrove

Personkoppling
Oscar Almborg
Anton Isidor Forsell