Flodin, Peter

Ort: Göteborg

Handlanden Peter Flodin, d. 1788, idkade med tillstånd av hallrätten från den 25 oktober 1774 en snustillverkning.
Den obetydliga rörelsen upphörde 1776.