Flinkenström, Carl Lars

Ort: Göteborg

Trähandlaren Carl Lars Flinkenström hade den 27 mars 1767 fått tillstånd av magistraten att driva en snustillverkning i Göteborg.
Den obetydliga rörelsen upphörde 1778.