Fleuther, Johan Chr.

Ort: Göteborg

Brännmästaren vid kronobränneriet Johan Chr. Fleuther fick den 4 juni 1782 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och kardustobak ”efter det att hans principaler icke haft något att invända”.
Den obetydliga tillverkningen upphörde 1788.