Forström, Jacob

Ort: Göteborg

Handelsbetjänten Jacob Forström erhöll den 25 november 1813 tillstånd av hallrätten att tillverka snus och kardustobak. Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats.