Extra (Fina) Havanna, N:r 209

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarrcigarett tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1943.

Hette till en början Extra Fina Havanna och tillverkades då av P.C. Rettig i Gävle.

1916 var priset 10 kronor för 100 st.
1929 var styckepriset 12 öre.