Express, N:r 2

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1915-1918.
Fanns i trälåda om 100 st.
Priset var 1916 8 kr för 100 st.

 

OLYMPUS DIGITAL KLARCAMERA