Engström, Christina Charlotta (Kalmar)

Ort: Kalmar

Christina Charlotta Engström, 1804, var gift med sjökapten Anders Peter Engström, som dog genom drunkning vid skeppsbrott 28/8 1834 i en ålder av 31 år 7 månader och 17 dagar.

Änkan anhöll om tillstånd att starta snus- och kardusfabrik för att försörja sig och sina fyra små barn.

Detta beviljades den 26 januari 1836.
Som dotter till f.d. fabriksmästaren Johan Wilhelm Kramer vid Äldre Tobaksfabrikerna i Karlskrona hade hon och systern Sophia (se Möller, Kalmar)redan från nio års ålder kommit in i tobaksfabrikation. De var båda för övrigt barnbarn till Stephanus Rettig som drivit tobaksfabrik i Karlskrona.

1840 gifte hon sig med verkmästaren vid tobaksfabriken, Herman Goijer som avled 1849.
Charlotta Goijer bosatte sig på sin egendom Rinkaby utanför Kalmar. Hon avled 1859.

Sonen Per Oskar ingick i rörelsen sedan 1860 och kring 1870 övertog han den helt.
Rörelsen låg på gården vid Södra Långgatan 19 där man även hade försäljningsbod. Rörelsen nedlades 1888.

Produkter
Röda Tuppen

Personkoppling
Christina Charlotta Engström
Anna Sophia Johanna Rettig