Engström, Anders (Kalmar)

Ort: Kalmar

Anders Engström, född 1834 som son till sjökapten Anders Peter Engström och sedermera snus- och kardusfabrikören Charlotta Christina Kramer.

Han anlade 1869 en snusfabrik i Kalmar.
1874 flyttade verksamheten till Oskarshamn och drevs där till 31 december 1880 då den uppgick i Blomqvists Fabriksaktiebolag.

Han var gift med Maria Katarina Amaili, f. 1842 i Visby.

1890 var familjen inklusive barnen Per Rudolf, f. 1868 i Visby och Frans Henry, f. 1873 i Kalmar, bosatta i kv. Humlegården n:o 12 i Hedvig Eleonora rote i Stockholm Per Rudolf var då farmaceut.

År 1900 bodde far och mor i kv. Brännaren n:o 7 i Hedvig Eleonora rote.
Per Rudolf hade då blivit apotekare i Hjo och Frans Henry fotograf i Stockholm.

Per avled 1903.