Engman, G., och Wennberg, J.O.

Ort:Hudiksvall

Kommerserrådet Johan Olof Wennberg (1787-1837) hade haft inteckningar till betydande belopp i firman Drake & Co:s fastigheter i Hudiksvall.

Sedan det företaget gjort konkurs inropade Wennberg egendomarna och fabriksinventarierna på auktion. Han begärde dessutom tillstånd att få bedriva tobaksfabrikation i Hudiksvall.

Tillstånd beviljades den 14 april 1837. Några månader senare avled Johan Olof Wennberg i sin sommarbostad Lilla Manilla på Djurgården i Stockholm.
Han var även en av grundarna tillGustafsbergs porslinsfabrik.

Sterbhuset fortsatte rörelsen i Hudiksvall. Enligt köpekontrakt av den 1 april 1840 övertog Gustaf Engman, som tidigare varit bokhållare hos Cantzlers i Stockholm och senare kassör hos Ljunglöf, ”den fasta egendomen i gårdarna n:ris 13, 14 och 14 1/2, sjöboden vid Lilla Fjärden samt sjöboden vid Stora Fjärden” i Hudiksvall för ett belopp av 10 000 rdr bko och erhöll den 21 juli 1840 resolution att fortsätta företaget.

Kommerserrådet Wennbergs son, Fredrik Leonard Wennberg, kontorsskrivare vid postverket erhöll den 28 februari 1842 tillstånd att driva snus- och tobaksfabrik i Stockholm.
Wennberg och Engman anhöll 1842 om att få byta tillverkningsorter med varandra.
Så blev dock icke fallet utan de båda ingick kompanjonskap och företaget förlades till Stockholm i de av Ljunglöf tidigare använda lokalerna vid Kungsbacken, nuv. Drottninggatan 81, i Stockholm.

Fabriken ägde bestånd till 1845.
Gustaf Engman avled 1858, 65 år gammal och levde då under knappa omständigheter.
Fredrik Wennberg blev 1848 extra ordinarie kontorsskrivare vid Artilleristaben. Han avled i en ålder av 31 år 1852.