Edvin Frisks Snus- & Tobaksfabrik

Ort: Hudiksvall

Fabrikören John Edvin Frisk var tidigare delägare i Aktiebolaget Frisk & C:o men lämnade denna firma 1905 för att starta en egen verksamhet.
1905 inregistrerade han Edvin Frisks Snus- & Tobaksfabrik.

Redan 1906 flyttar han verksamheten till Hälsingetuna socken i Gävleborgs län.
Företaget nedlades redan 1909 och redovisade 1905 en arbetsstyrka om tio arbetare och en produktion av 33 600 kg snus till ett värde av 34 600 kronor.

 

Produkter

Ljust snus no.1 (Edvin Frisk)

Patent no 1
Snus no 1; (E. Frisk)

Personkoppling
John Edvin Frisk