Snus no 1; (E. Frisk)

Tillverkas av: Edvin Frisks Snus- & Tobaksfabrik

Snus från Edvin Frisks fabrik i Hudiksvall