Ekerman, Otto Fr.

Ort: Norrköping

Otto Fredrik Ekerman, 1731-1800, var kämnarpreses och justitie borgmästare.
Han erhöll 1791 tillstånd av hallrätten att driva snus- och kardustillverkning i Norrköping. Några tillverkningsuppgifter har ej påträffats.