Dahlstedt, Anders

Ort: Norrköping

Anders Dahlstedt drev med tillstånd av hallrätten sedan 1782 en kardustillverkning i Norrköping.
Den obetydliga rörelsen nedlades i början av 1790-talet.