Fröberg, Lars

Ort: Norrköping

År 1770 fick Lars Fröberg tillstånd av hallrätten att driva snusmaleri i Norrköping. Hans änka Anna Elisabeth övertog rörelsen efter hans död i början av 1770-talet. Den obetydliga rörelsen nedlades i början av 1780-talet.