Eek, Petter, d.y.

Ort: Nyköping

Petter Eek (Eck)d.y. var son till tobaksmanufakturisten Petter Eek och Helena Margareta Schlania.
Han föddes 1697.
Den 5 december 1737 beviljades han privilegium att driva tobaksspinneri i Nyköping. Sedan han avlidit 1759 skötte änkan, Margareta Ringström, (1709-1772) företaget och genom transportprivilegium den 22 juli 1767 överläts det på tobaksmästaren Isac Gode (1742-1818).

Isac var bror till tobaksfabrikören i Norrköping, Johan Gode, och Isac var gift första gången med Maria Kristina Dimander (1737-1778), syster till tobaksfabrikören Anders Dimander i Stockholm. Isac hade arbetat hos Dimander i Stockholm och där lärt sig tobakshanteringen.

Isac Gode hade anlagt tobaksplantager ”öster om staden”. Fabrikationen upphörde kring 1799 ”i brist på förlag” men återupptogs i början av 1800-talet. Fabriksberättelsen av år 1807 upplyser om privilegiet, att det ”har av honom under flera år icke blivit begagnat. Ävensom han i anseende till iråkad sinnessvaghet med snustillverkningen upphört”.

Isac och Maria Dimander hade barnen:

dottern Britta Cajsa, f. 1771-02-27
dottern Ewa Johanna, f. 1773-04-23,som var gift med handlande i Nyköping Anders Lundal (1761-1823)
sonen Carl Petter, f. 1774-07-02
dottern Sara Beata, f. 1777-12-09

Isac hade i sitt andra gifte, med Eva Maria Ekman, dottern Elisabeth Ulrica, f. 1782-02-18