Brasch, Conrad H.

Ort: Nyköping

Handelsmannen och rådmannen Conrad Henrik Brasch (1710-1775) erhöll i kompanjonskap med sonen, sedermera klädesfabrikören och rådmannen Carl Henrik Brasch (d. 1815), den 7 november 1766 privilegium att driva snus- och kardustillverkning i Nyköping.

Efter faderns död övertog sonen för sterbhusets räkning tillverkningen. Rörelsen var obetydlig och nedlades 1784 då ingen ”överenskommelse mellan Brasch d.ä:s stärbhusdelägare att hålla verket igång kunnat träffas”.