Boman, A

Ort: Nyköping

Abraham Boman (1742-1816) som var handlanden i Nyköping fick den 23 augusti 1783 tillstånd av hallrätten att starta snus- och kardustillverkning. Rörelsen var av obetydlig omfattning upphörde 1789.