Snusfabriken Svan

Ort: Nybro

Det enda kända om denna fabrik är en annons i tidningen Kalmar den 18/9 1886.

”Snusfabrik och Tobakshandel!

Får härmed rekommendera vårt nyanlagda Snusfabrik med en god och med den förnämsta Snussort härpå orten fullt i jemförlig qvalité, i förening med lägsta möjliga pris jemte reel och noggrann behandling. Samtidigt rekommenderas vår välsorterade Cigarr- och Tobakshandel.
Nybro 15 september 1886

Snusfabriken Svan”