Diadema

Tillverkas av: Hellgren, W:m & C:o

Cigarr från W:m Hellgren & Co i Stockholm