Dessert, N:r 88

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1918-1963.

1929 var styckepriset 20 öre.
1940 var priset 2,50 kr för 10 st.