Dettergren, N, och Sihlbom, A.

Ort: Göteborg

Handlandena Niclas Dettergren och Anders Sihlbom (d. 1856) började enligt magistratens tillstånd av den 10 september 1852 en firma för cigarrtillverkning med namnet Dettergren. N., och Sihlbom, A.
Rörelsen var av mindre omfattning.
År 1854 övertogs rörelsen av Dettergren och efter hans död av hans änka, Anna Christina Andersson.
Den obetydliga rörelsen upphörde efter några år.