Eggers, C.D.

Ort: Göteborg

C.D. Eggers beviljades den 27 februari 1847 tillstånd att driva tobaksspinneri i Göteborg.

Hans fabrik låg vid Södra Larmgatan 22 och med butik vid Lilla Torget 2.

Kring 1840 hade han 3 anställda, kring 1850 var det 5 anställda och kring 1860 var det 7 anställda.

År 1861 inköpte han den tidigare Gradmanska tobaksfabriken på Gubbero av Oscar Ekman som då var ägare av den.
1862 sammanslog han den rörelsen med sin egen inne i staden.
År 1868 efter 21 års verksamhet upphörde han med all tillverkning och senare övertogs densamma av tobakshandlaren Enoch Petrus Ahlstedt som drev den vidare i obetydlig skala till slutet av 1880-talet.

Personkoppling
Enoch Petrus Ahlstedt