del Monte, M.

Ort: Göteborg

M. del Monte erhöll den 1 augusti 1817 tillstånd av hallrättens att bedriva snus- och kardustillverkning.
Någon tillverkningsuppgift har ej påträffats. Troligen var han fader till bröderna Jacob och Herman del Monte, födda i Göteborg, och som sedermera startade tobakstillverkning i Stockholm.