Damm, F., och J.H.

Ort: Göteborg

Fredrik Damm (1742-1796) var son till tobaksspinnaren Andreas Damm i Göteborg.

Efter han och brodern, till Magnus Burman sålt de tobaksspinneri de övertagit efter fadern, började Fredrik 1781 enligt tillstånd av hallrätten egen kardustillverkning.

Tillsammans med broder, Johan Hinrich, ägde han ett stort segelduks väveri.
Efter Fredriks frånfälle 1796 erhöll hans änka den 14 november 1800 hallrättens tillstånd att fortsätta rörelsen. Den var dock av obetydlig omfattning och upphörde 1801.

Personkoppling
Andreas Damm