Delikat

Tillverkas av: Ystads Tobaksfabriks Intressenters AB. (Gamla fabriken)

Cigarrer från Ystads gamla tobaksfabrik