Deli special, n:r 25

Tillverkas av: Svenska Tobaksmonopolet (STA efter 1962, senare Swedish Match)

Cigarr tillverkad av Svenska Tobaksmonopolet 1952-1959.
1952 var priset 6,50 kronor för plåtask á 10 st. och 3,25 kronor för pappask á 5 st.

 

 

Pappask

 

 

 

Plåtask