Delang, P

Ort: Malmö

Från 1866 drev P. Delang en mindre cigarrtillverkning under namn P. Delang och Co.
Enligt Erik Angelin nedlades rörelsen redan 1869 men förekommer i fabriksberättelser från 1880-talet.

 

1868 års fabriksberättelse uppger 1 ägare, P. Delang, samt 8 anställda varav 5 män och 3 kvinnor över 18 år. Tillverkning 100 000 st cigarrer.

1884 års fabriksberättelse uppger 1 ägare, P. Delang, 23 anställda varav 1 verkmästare, 11 män och 10 kvinnor över 18 år samt 1 flicka. Tillverkningen uppgick till 1 244 000 st. cigarrer

 

Källor:

Fabriksberättelser, Kommerskollegium, Fjärde serien, Riksarkivet.