Danius, Johan o Axel

Ort: Malmö

Johan och Axel Danius drev enligt fabriksberättelserna en snustillverkning 1882. Den obetydliga rörelsen nedlades samma år.